produkty

Servis jerabu

Provadime :
Montaze
Revize strojni , elektro

Skoleni obsluhy
tel. (+420)604620304

jaros@serviszz.cz

Kontakt

š
Ing.Zdenek Jarosš
Nova Loucna 204
Hradek nad Nisou 46334
tel. (+420)604 620 304 mail:jaros@serviszz.cz

Úvodem...

Stavební jeřáby MB1030.1     Provádíme servis mostových a věžových jeřábů , inspekce a revize ZZ strojní a revize elektro . Zabýváme se vývojem , konstrukcí a výrobou elektronických zařízení pro zvedací stroje a průmysl. Montáží radiových dálkových ovládání vícepohonových strojů , radiovými přenosy dat . Návrhem a realizací pohonů řízených frekvenčními měničiNabídka služeb :    

 • Provádění revizí , inspekcí a revizních zkoušek ZZ
 • Provádění elektrorevizí
 • Revize vázacích prostředků
 • Školení jeřábníků a vazačů
 • Vedení předepsaných dokladů
 • Servis strojních a elektro zařízení mostových jeřábů
 • Servis strojních a elektro zařízení věžových jeřábů
 • Modernizace pohonů jeřábů , řízení a ovládání
 • Montáž přetěžovacích a protisrážkových systémů
 • Provádění kontrol a prohlídek ocelových konstrukcí
 • Zabezpečujeme zvláštní posouzení jeřábů - ZP

Vývoj

Přetěžovací zařízení EPZ 002

Elektronické přetěžovací zařízení EPZ 002 slouží k bezpečnému provoz jeřábu z hlediska přetížení s dalšími užitečnými fukcemi pro obsluhu jeřábu , jako je informace o okamžité hmotnosti , maximální zatížitelnosti v místě vyložení , poloměru vzdálenosti břemene . Pro věžové jeřáby typu :

MB1030 , MB1030.1 , MB1030.11 , MB80/100 , MB100/160 , MB1034

MB2034 , MB 27431 , MB1645* , RDK300* a řady atypů


Přetěžovák EPZ

EPZ 002 V2.0

Principem měření je snímání tahu v laně standardními siloměry RUKOV - fa. INKAVO Ing. Vojta / popř. TEVAS / , měření vyložení standardním precizním víceotáčkovým potenciometrem , vyhodnocení a porovnání se zatěžovací charakteristikou příslušného jeřábu . Zobrazena je okamžitá váha , maximální váha v místě vyložení , radius , stavy II běh , výstraha sirénou , přetížení . Zobrazení případných chybových stavů senzorů . Umístění je možno jak v horní , tak ve spodní kabině jeřábníka .

Inteligentní řízení jeřábů

Řídící systém PLC - RCD003

RCD003

Řídící PLC jeřábu (Programmable logic controler - programovatelný automat ) RCD ( runge crane driver ) shrnuje pružnost funkcí bez nutnosti "drátování" , spolehlivost moderní elektroniky oproti elektromechanickým prvkům , možnost přesné identifikace poruch . PLC pro klasickou výbavu ovládání pohonů a standardní ovladač eliminuje reléovou sadu a redukuje propoje vodiči , pro ovládání pohonů frekvenčními měniči redukuje reléovou logiku řízení , časová relé , identifikuje nefunkční koncové spínače apod. Používá-li se v klasické pohonové výbavě , to je zařazování odporových článků k dosažení rychlostních stupňů , zabezpečuje PLC například minimální doby mezi přepnutím stupňů rychlosti a tím zvyšuje životnost zařízení snížením proudových a tím mechanických rázů - zařazením prodlev mezi rampami náběhu či doběhu . Výhodou je rychlá identifikace poruchy , což v provozních podmínkách urychluje servisní časy a tím dobu prostoje , možnost " dálkového odstranění poruchy " díky chybovým hlášením , upozorněním na interval údržby . Den prostoje jeřábu je drahý .
optimalizace PageRank.cz


Elektronika , vývoj software